AKAR KAYU YANG DI GUNAKAN1 comment:

shah said...

boleh berikan nama-nama akar kayu tersebut? skfi82@gmail.com
terima kasih.